Erasmus+ KA2: STROKOVNO USPOSABLJANJE V NEMČIJI

Poročilo o strokovnem usposabljanju z ogledi dobrih praks v programu Erasmus+ KA2, v partnerski instituciji IB SÜD in pri njenih socialnih partnerjih v Stuttgartu, v obdobju od 15.5. do 19. 5. 2017

Fotografija 1: Udeleženci strokovnega usposabljanja v Nemčiji (Foto: Arhiv GeRI)

Strokovnega usposabljanja z ogledi primerov dobrih praks v Stuttgartu, v Nemčiji, sta se iz Gerontološkega raziskovalnega inštituta udeležili Maja Grintal in Mateja Mlinarič, dipl. soc.del. (UN).

Partnerska organizacija IB Süd je organizirala petdnevno strokovno usposabljanje z ogledi dobrih praks v Stuttgartu, in sicer v obdobju od  ponedeljka 15. maja do petka 19. maja 2017. V sklopu strokovnega usposabljanja so se poleg partnerske institucije predstavile tudi naslednje organizacije, s katerimi IB Süd strokovno sodeluje in se povezuje pri obravnavi migrantov in njihovi integraciji v nemški kulturni milje:

 1. Organizacija IB (več njihovih projektov),
 2. Begunski svet,
 3. Univerza Tübingen,
 4. Organizacija EVA,
 5. Inštitut za jezik SIT,
 6. Kavarna Nachbarschafft,
 7. Oddelek za socialne zadeve,
 8. Center za izobraževanje odraslih,
 9. Center za dobrodošlico v Stuttgart,
 10. Organizacija Forum der Kulturen,
 11. Organizacija Turške skupnosti v Stuttgartu.

Organizacije so predstavile proces in načrt vključevanja prosilcev za azil v sistem in družbo. Vsaka organizacija je predstavila njihovo vlogo pri procesu integracije migrantov oziroma pri procesu vključevanja prosilcev za azil na življenje v Nemčiji in bolj podrobno tudi v mestu Stuttgart.

Organizacija IB – Center za strokovno izobraževanje ponuja več različnih tečajev za migrante in begunce v Nemčiji. Šolski kampus ponuja tečaje za nemške in tudi tuje študente. Programi se usmerjajo k integraciji udeležencev na trg dela ali k nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju.  

Univerza Tübingen je predstavila svoj načrt dela z migranti. Profesorji so strokovno in znanstveno izobraženi na področju migracij (poudarek predvsem na imigracijah) in so v direktnem stiku s migranti in begunci. Univerza ponuja interdisciplinarne kurikule za raziskovanje in izobraževanje profesorjev, ki se jih lahko glede na interes tudi podaljšajo. Znanje in ključne poklicne kompetence profesorjev se dnevno dopolnjujejo z aktualnimi raziskovalnimi dognanji na področju migracij in izkušnjami tudi drugih strokovnjakov.

Kavarna Nachbarschaff je zbirna točka za druženje in povezovanje vseh generacij in kultur. Ponudba in storitve temeljijo na nizkih in širši populaciji dostopnih cenah, atmosfera je nadvse prijazna in vključujoča, kar izpolnjuje pogoje za uspešno kulturno integracijo in navezavo številnih socialnih vezi. Prirejajo različne dogodke brez vstopnine. Sodelujejo s prostovoljci in lokalnimi institucijami. V kavarni prostovoljci učijo migrante in begunce nemškega jezika in jim pomagajo pri različnih težavah.

Organizacija Forum der Kulturen prireja internacionalne dogodke in storitve, ki povezujejo in prepletajo različne kulture med seboj v smislu »multikulturnega mozaika« družbenega življenja v mestu Stuttgart. V organizaciji sodelujejo ljudje iz več kot 250 različnih kultur.

Center za dobrodošlico v Stuttgartu je pomemben člen pri celostni integraciji beguncev v mesto Stuttgart z okolico. Izobraževalni center (Ausbildungscampus) je t.i. vstopna točka, na kateri so dostopne vse informacije in storitve, ki jih begunci in migranti kontinuirano potrebujejo. Prednost centra je v zbiru vseh informacij na enem mestu.

Inštitut za jezik SIT ponuja več različnih programov za študente in migrante. Šolanje je javno financirano s strani države za migrante in begunce. Beležijo dobre uspehe na področju jezikovne usposobljenosti migrantov.

Organizacija IB – Yotuh migration service je storitev za mladoletne migrante in njihove starše. Projekt financira resorno ministrstvo, odgovorno za družinske zadeve. Storitve celostno podpirajo mladoletne migrante pri integraciji v izobraževalni sistem in družbo.

Fotografija 2: Strokovno usposabljanje v Nemčiji (Foto: Arhiv GeRI)

Organizacija Internationaler Bund (krajše IB) je zelo dejavna na področju integracije migrantov. Izpostaviti je potrebno inovativni projekt Wohngruppe Cottage, ki uspešno integrira mladoletne migrante v družbo. Migranti bivajo v isti stanovanjski hiši, z njimi bivajo tudi socialni delavci. Postavljena imajo jasna hišna pravila, socialni delavci so jim vedno na voljo, prav tako imajo na voljo tudi vsa potrebna pravna in finančna svetovanje. Migranti tudi sodelujejo pri odločanju o opremljanju hiše, v kateri živijo. Kot ključno izpostavljajo takojšnjo integracijo v nemški šolski sistem, na voljo imajo tudi vso drugo potrebno strokovno izobraževanje.

Nemčija je bila v zadnjem t.i. balkanskem migracijskem toku najbolj zaželena »destinacija« bivanja številnih migrantov in beguncev. Zato je strokovno usposabljanje za nas predstavljajo številne izzive v razumevanju in sprejemanju priložnosti multikulturne nemške družbe kot izhodišča za gospodarski in družbeni razvoj.

V refleksiji strokovnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ KA2, v Stuttgartu, v Nemčiji, ocenjujemo, da smo spoznali nemški integracijski model dela in skrbi z in za migrante in begunce na primeru velikega mesta Stuttgart. Gostitelji so nam predstavili ključne deležnike v tem modelu in njihovo sinhrono sodelovanje in povezovanje. Zato strokovno usposabljanja v Stuttgartu ocenjujejo kot zelo uspešno, saj smo spoznali nemški integracijski model na primeru mesta Stuttgart in z njim povezanih številnih dobrih praks dela z migranti za integracijo v globalno nemško družbo.

Pripravila: Maja Grintal

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja