Organiziranost

Organi zavoda:

Direktorica: doc. dr. Barbara Grintal

Vodja raziskovalne dejavnosti: doc. dr. Peter Seljak

Vodja projektne dejavnosti: doc. dr. Nikolaj Lipič

Svet zavoda:

doc. dr. Barbara Grintal

doc. dr. Peter Seljak

doc. dr. Nikolaj Lipič

predstavnik uporabnikov

Strokovni svet:

Vilko Kolbl, mag. (socialno varstvo)

Nejc Krašovec, mag. zdrav. ved (zdravstveno varstvo)

Inka Nose (izobraževanje)

Dejavnosti in področja delovanja 

Gerontološki raziskovalni inštitut organizacijsko deluje:

–           v okviru naslednjih dejavnosti: raziskovanje, projektno delo, publiciranje/publikacije, izobraževanje, usposabljanje, svetovanje, izvajanje programov;

–           na naslednjih področjih: gerontologije, socialnega varstva, socialne aktivacije, migrantskih izzivov, izobraževanja, socialnega podjetništva, splošnega in projektnega managementa, ekonomije, marketinga, organizacije, demografije, managementa neprofitnega sektorja, prostovoljstva, timskega dela in raziskovalne metodologije.

Organizacijske naloge na področju delovnih aktivnosti, raziskovanja, projektnega dela, svetovanja in izobraževanja v Gerontološkem raziskovalnem inštitutu izvajajo številni ugledni strokovnjaki z referencami na področju gerontologije, socialnega varstva, socialne aktivacije, migrantskih izzivov, izobraževanja, socialnega podjetništva, splošnega in projektnega managementa, ekonomije, marketing, organizacije, demografije, managementa neprofitnega sektorja, prostovoljstva, timskega dela in raziskovalne metodologije.

Vir: https://stocksnap.io