Organiziranost

Organi zavoda:

direktorica: doc. dr. Barbara Grintal

Svet zavoda:

Strokovni svet:

Gerontološki raziskovalni inštitut organizacijsko deluje:

–           v okviru naslednjih dejavnosti: raziskovanje, projektno delo, publiciranje/publikacije, izobraževanje, usposabljanje, svetovanje, izvajanje programov;

–           na naslednjih področjih: gerontologije, socialnega varstva, socialne aktivacije, migrantskih izzivov, izobraževanja, socialnega podjetništva, splošnega in projektnega managementa, ekonomije, marketinga, organizacije, demografije, managementa neprofitnega sektorja, prostovoljstva, timskega dela in raziskovalne metodologije.

Organizacijske naloge na področju raziskovanja, projektnega dela, svetovanja in izobraževanja v Gerontološkem raziskovalnem inštitutu izvajajo številni ugledni strokovnjaki z referencami na področju gerontologije, socialnega varstva, socialne aktivacije, migrantskih izzivov, izobraževanja, socialnega podjetništva, splošnega in projektnega managementa, ekonomije, marketing, organizacije, demografije, managementa neprofitnega sektorja, prostovoljstva, timskega dela in raziskovalne metodologije.