Založništvo

Gerontološki raziskovalni inštitut je v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije v okviru projekta izdal strokovno monografijo: 

LIPIČ, Nikolaj (avtor, urednik), SELJAK, Peter, GRINTAL, Barbara, BAGARI, Mitja. Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov : vodnik za razvijanje kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev pri celostni integraciji migrantov = Holistic approach for succesful integration of migrants. Domžale: Gerontološki raziskovalni inštitut: = Gerontological Research Institute; Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije: = Social Chamber of Slovenia, 2018. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-90697-1-4. [COBISS.SI-ID 294765824]