O nas

Gerontološki raziskovalni inštitut je zasebni zavod, ki se ukvarja z izvajanjem različnih nacionalnih in mednarodnih projektov ter s strokovnim in z znanstvenim raziskovanjem na področju gerontologije, socialnega varstva, izobraževanja, managementa, organizacije in drugih družbenih ved. Poleg tega aktivno načrtuje, pripravlja, sodeluje in izvaja različne nacionalne in mednarodne projekte in se vključuje v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru različnih projektnih partnerstev. Naši strokovnjaki izvajajo tudi različne svetovalne dejavnosti in izobraževanja z aktualnimi tematikami različnih področji.

Gerontološki raziskovalni inštitut želi s strokovnimi, z raziskovalnimi in znanstvenimi pristopi prispevati k razumevanju aktualnih družbenih sprememb, ki jih generirajo sodobni demografski in drugi družbeni procesi na polju mnogih gerontoloških in drugih družbenih ved. Še posebej so strokovnjaki aktivni na področju socialnega varstva v Sloveniji. Razumevanje in odzivanje na potrebe današnje demografske strukture slovenskega in evropskega prebivalstva, ki je posledica bodisi naravnega bodisi migracijskega gibanja prebivalstva, je za Gerontološki raziskovalni inštitut strokovno in raziskovalno izhodišče za pripravo elaboratov, študij, raziskav, poročil ter nacionalnih in mednarodnih projektov. Gerontološki raziskovalni inštitut razsežnosti družbenih, ekonomskih in tehnoloških sprememb ter multikulturnih in medgeneracijskih pristopov raziskuje na vseh nivojih družbenega okolja – na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni.

Gerontološki raziskovalni inštitut je povezan s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi instituciji na različnih področjih razumevanja večkulturnega, gerontološkega,  medgeneracijskega in širšega družbenega konteksta. Naloge v inštitutu izvajajo ugledni strokovnjaki, ki so še posebej strokovno in raziskovalno aktivni na področju gerontologije, socialnega varstva, socialne aktivacije, migrantske problematike, izobraževanja, socialnega podjetništva, splošnega in projektnega managementa, ekonomije, organizacije, demografije, neprofitnega sektorja, prostovoljstva, timskega dela in raziskovalne metodologije.

Gerontološki raziskovalni inštitut je še posebej aktiven na področju priprave različnih nacionalnih in mednarodnih projektov za različne strokovne inštitucije v Sloveniji. Na področju socialnega varstva se v zadnjem času projektno še posebej aktivno povezuje s Socialno zbornico Slovenije, Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije, Gerontoloških društvom Slovenije in drugimi ključnimi deležniki na področju izvajanja socialno varstvenih storitev in programov.

https://stocksnap.io