Raziskave

Gerontološki raziskovalni inštitut izvaja številne raziskave v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov na področju:

 • gerontologije,
 • socialnega varstva,
 • socialne aktivacije,
 • socialnega podjetništva,
 • izzivov na področju migracij,
 • izobraževanja,
 • splošnega in projektnega managementa,
 • ekonomije in socialnega marketinga,
 • organizacije,
 • demografije,
 • managementa neprofitnega sektorja,
 • prostovoljstva,
 • timskega dela,
 • raziskovalne metodologije.

 

Osebne bibliografije z naborom vseh objav in raziskav posameznih strokovnjakov Gerontološkega raziskovalnega inštituta lahko najdete na: https://bib.cobiss.net/biblioweb/search/si/slv/conor 

 • doc. dr. Barbara Grintal 
 • doc. dr. Peter Seljak 
 • doc. dr. Nikolaj Lipič 
 • Nejc Krašovec, mag. zdrav. ved