Vrednote, vizija in poslanstvo

Na področju delovnih aktivnosti, raziskovanja in projektnega dela je ključna vrednota Gerontološkega raziskovalnega inštituta upoštevanje visokih etičnih standardov izvajanja delovnih aktivnosti, raziskovanja, projektnega dela ter sodelovanja z različnimi institucijami in družbenimi skupinami.

Vizija Gerontološkega raziskovalnega inštituta je usmerjena v odličnost izvajanja delovnih aktivnosti, raziskovanja in projektnega dela na področju gerontologije in drugih družbenih ved, kjer želimo v obdobju petih let postati vodilni zasebni gerontološki raziskovalni inštitut v Sloveniji in tudi širše.

Poslanstvo Gerontološkega raziskovalnega inštituta, katerega osrednji namen je odličnost izvajanja delovnih aktivnosti, raziskovanja in projektnega dela, je usmerjeno v odgovornost do uporabnikov, raziskovalcev in projektnih partnerjev, vseh tistih, ki so vključeni v naše delovne aktivnosti, raziskave in projekte, ter do uporabnikov naših raziskovalnih in projektnih rezultatov.

Vir: https://stocksnap.io