Vrednote, vizija in poslanstvo

Na področju raziskovanja in projektnega dela je ključna vrednota Gerontološkega raziskovalnega inštituta upoštevanje visokih standardov etičnega raziskovanja, projektnega dela ter sodelovanja z različnimi institucijami in družbenimi skupinami.

Vizija Gerontološkega raziskovalnega inštituta je usmerjena v odličnost raziskovanja in projektnega dela na področju gerontologije in drugih družbenih ved, kjer želimo v obdobju petih let postati vodilni zasebni gerontološki raziskovalni inštitut v Sloveniji in tudi širše.

Poslanstvo Gerontološkega raziskovalnega inštituta, katerega osrednji namen je odličnost raziskovanja in projektnega dela, je usmerjeno v odgovornost do raziskovalcev in projektnih partnerjev, vseh tistih, ki so vključeni v naše raziskave in projekte, ter do uporabnikov  naših raziskovalnih in projektnih rezultatov.