Konference in posveti

Strokovnjaki Gerontološkega raziskovalnega inštituta aktivno sodelujejo na nacionalnih in mednarodnih znanstvenih konferencah in posvetih ter na strokovnih posvetih, ki jih organizirajo različne organizacije. 

  • Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

2021:

9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti

2020:

8. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO ZA ČLOVEKA GRE: Relevanca znanosti in izobraževanja

2019:

7. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO ZA ČLOVEKA GRE: PRIHODNOST ZDAJ!

2018:

6. Mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: Izzivi za znanost in izobraževanje

2017:

5. Mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. 

  • Gerontološko društvo Slovenije 

2021:
1. Strokovni posvet: Ljubljana – starejšim prijazno mesto. Izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji Covid-19. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.
2. Znanstveni posvet: Prilagoditve na trgu dela za starejše v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.
 
2020:
Znanstveni posvet: Aktivno staranje v Mestni občini Ljubljana – izziv znanosti. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije: Mestna občina Ljubljana. 
 
2019: 
Gerontološko društvo Slovenije : 1969-2019 : 50 let : stičišče gerontološkega znanja in misli. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.
 
2018: 
Strokovni posvet: Skupnostna skrb na področju demence v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.
 
 
  • Socialna zbornica Slovenije 

2018: 

Strokovna monografija: Več in še več o demenci : programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju : strokovna monografija. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije.

  • Druge organizacije