Izobraževanje in svetovanje

Strokovnjaki Gerontološkega raziskovalnega inštituta izvajajo izobraževanja in svetovanja na naslednjih področjih:

 • gerontologije,
 • socialnega varstva,
 • socialne aktivacije,
 • socialnega podjetništva,
 • migrantske problematike,
 • izobraževanja,
 • skupnostnih storitev,
 • splošnega in projektnega managementa,
 • ekonomije in socialnega marketinga,
 • organizacije,
 • demografije,
 • managementa neprofitnega sektorja,
 • prostovoljstva,
 • timskega dela,
 • raziskovalne metodologije.

Predavanja z delavnicami in seminarji izvajajo za organizacije, društva in druge zainteresirane skupine.

Vir: https://stocksnap.io