Gerontološki raziskovalni inštitut – Gerontological Research Institute

Gerontološki raziskovalni inštitut si bo tudi v letu 2022 prizadeval za uresničevanje vizije, ki je usmerjena v odličnost delovnih aktivnosti, raziskovanja in projektnega dela na področju gerontologije in drugih družbenih ved.

Vodilna projekta, ki ju trenutno izvajamo, sta:

1. Projekt socialne aktivacije Točka SoDELOVANJA

2. GeRI vodilni partner v projektu “A creative social prescription approach: promoting
wellbeing of persons of older age through creativity-based
intergenerational activities” (program Erasmus+KA220-ADU: Cooperation partnerships in adult education)