Erasmus+KA2: STROKOVNO USPOSABLJANJE V MAKEDONIJI

Poročilo o strokovnem usposabljanju z ogledi dobrih praks v programu Erasmus+ KA2, v partnerski instituciji SOS VILLAGE in pri njenih socialnih partnerjih v Skopju in Ohridu, v obdobju od 3. 4 do 7. 4. 2017

Fotografije 1: Strokovno usposabljanje v partnerski instituciji (Foto: Arhiv GeRI)

Partnerska organizacija SOS Village iz Makedonije je organizirala petdnevno strokovno usposabljanje z ogledi primerov dobrih praks v obdobju od ponedeljka 3. aprila do petka 7. aprila 2017 za preostale partnerske institucije iz drugih partnerskih države. Posebno pozornost so namenili predstavitvi položaja migrantov v Makedoniji in njihovo vlogo ter prizadevanje za integracijo migrantov. Tukaj je potrebno posebej naglasiti izjemne humanitarne in strokovne napore makedonske vlade in nevladnih institucij, tudi partnerske institucije SOS Village, v času t.i. obsežnega migracijskega toka v slovenijo v letu 2015 in 2016.

Iz Gerontološkega raziskovalnega inštituta sta se strokovnega usposabljanja z ogledi primerov dobrih praks v Makedoniji, natančneje v Skopju in Ohridu, udeležili dr. Barbara Grintal in Mateja Mlinarič, dipl. soc.del. (UN).

Fotografija 2: Strokovno usposabljanje v partnerski instituciji (Foto: Arhiv GeRI)

Na petdnevnem strokovnem usposabljanju z ogledi primerov dobrih praks so se poleg partnerske institucije SOS Village predstavile tudi druge vodilne organizacije, ki delujejo na področju integracije migrantov v Makedoniji in ima njihovo delovanje tako nacionalne kot tudi mednarodne razsežnosti:

  1. Ministrstvo za delo in socialne zadeve Republike Makedonije,
  2. Center za krizni management Republike Makedonije,
  3. Regionalni tranzitni center Tabanovci,
  4. Regijski center za krizni management – Gevgelija in Kumanovo,
  5. Rdeči križ Makedonije,
  6. UNICEF,
  7. Organizacija Young Lawyers,
  8. Organizacija Legis.

Ugledne in na strokovnih pristopih dela z migranti opredeljene organizacije so predstavile poglede, vloge in pristope dela pri oskrbi in skrbi za migrante na območju Makedonije ter izpostavile oblike podpore in pomoči, ki jo nudijo migrantom in njihovim socialnim mrežam. Vse organizacije zavzeto in participativno sodelujejo pri urejanju migrantske problematike. Čeprav je trenutno število migrantov v Makedoniji nizko, pa pričakujejo v prihodnje novi t.i. migracijski tok, na katere so se na osnovi preteklih izkušenj dela in skrbi za migrante že tudi sorazmerno dobro pripravili. Predvsem izpostavljajo, da jih ne morejo nove migracijske dinamike presenetiti.

UNICEF, kot prepoznavna mednarodna institucija, poudarja na primeru makedonske države pomen izobraževanja in usposabljanja, zato vseskozi organizira izobraževanje otrok migrantov.

Organizacije se zavedajo pomena sodelovanja in povezovanja, predvsem v primeru novega t.i. balkanskega migrantskega toka. Organizacije so kot ključno izpostavile pomen in učinkovitost povezovanja različnih vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju reševanja problematike migrantov in njihove integracije v makedonsko družbeno okolje.

Partnerska organizacija SOS Village je kot primer dobre prakse predstavila primer delovanja vasi, kjer domujejo otroci migranti skupaj s skrbnico – mamo. Ena takšna družina šteje do 8 članov. Gre za socialno inovacijo, ki ima številne socialne, emotivne, psihološke in družbene učinke na vse vključene ciljne skupine. To smo vsi udeleženci strokovnega usposabljanja ocenili kot odličen primer prakse, ki bi ga lahko z ustrezno modifikacijo glede na kulturni milje in dinamiko družbenega življenja prenesli tudi v druga nacionalna okolja Evrope in širše.

Izpostaviti je potrebno tudi ogled dobre prakse Migrantskega centra Tabanovci, v katerem je bilo v času obiska nastanjenih približno 60 migrantov. Pristopi dela v centru so zasnovani na visokih strokovnih in humanitarnih načelih.

V zaključki lahko sintetiziramo, da smo bili nad organizacijo strokovnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ KA2, gostoljubnostjo strokovnih delavcev partnerske institucije SOS Village in njenih socialnih partnerskih institucij nadvse zadovoljni. Vsi udeleženci iz vseh partnerskih institucij smo delovali kot homogena celota in se v luči vseživljenjskega učenja tudi veliko strokovnega naučili. Strokovno usposabljanja v Makedoniji ocenjujejo kot zelo uspešno, saj smo spoznali veliko odličnih praks dela z migranti in njihova uspešna prizadevanja za integracijo v širšo makedonsko družbo.

Pripravila: dr. Barbara Grintal

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja