Erasmus+ KA2: STROKOVNO USPOSABLJANJE NA HRVAŠKEM

Poročilo o strokovnem usposabljanju z ogledi dobrih praks v programu Erasmus+ KA2, v partnerski instituciji HRVATSKI CRVENI KRIŽ in pri njenih socialnih partnerjih, na Hrvaškem, v obdobju od 5. 6. do 9. 6. 2017

Fotografija 1: Strokovno usposabljanje na Hrvaškem (Foto: Arhiv GeRI)

Strokovnega usposabljanja z ogledi primerov dobrih praks pri partnerski instituciji HRVATSKI CRVENI KRIŽ in njenih socialnih partnerjih sta se iz Gerontološkega raziskovalnega inštituta udeležila dr. Barbara Grintal in  dr. Peter Seljak.

Partnerska organizacija HRVATSKI CRVENI KRIŽ je v Zagrebu in okolici pri partnerskih institucijah organizirala petdnevno strokovno usposabljanje z ogledi primerov dobrih praks v obdobju od ponedeljka 5. junija do petka 9. junija 2017. Predstavile so se naslednje organizacije, ki so predstavile svoje pristope in prakse dela ter strokovne protokole dela z migranti in begunci:

  1. Hrvatski Crveni križ / Rdeči križ Hrvaške – oddelek za azil in migracije,
  2. UNHCR Hrvaška,
  3. Ministrstvo za notranje zadeve,
  4. Azilni center Zagreb,
  5. Azilni center Kutina,
  6. Zavod za zaposlovanje,
  7. Hrvaško združenje delodajalcev,
  8. Hrvaški pravni center,
  9. Društvo za psihološko pomoč.

Organizacije so predstavile proces vključevanja prosilcev za azil, načrt integracije in izvajanje integracijskega procesa. Pri tem so organizacije izpostavile svojo ključno vlogo v procesu integracije migrantov oz. vključevanja prosilcev za azil ter upravičencem do mednarodne zaščite v širše družbeno življenje na Hrvaškem.

UNHCR Hrvaška se zavzema za sprejem zakonodaje in politik na področju izobraževanja, zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja – tudi migrantov in beguncev. Pri tem so izpostavili, da imajo migranti kar nekaj težav z integracijo, po zaključenem dvoletnem integracijskem obdobju. Tudi prosilci za azil in upravičenci do mednarodne zaščite imajo določene težave z uresničevanjem človekovih pravic, skladnih s standardi Evropske konvencije o varstvu in človekovih pravicah. UNHCR deluje predvsem na področju izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, političnega sistema ter kulturnega vključevanja migrantov.

Rdeči križ Hrvaške, kot izvajalski partner programov UNHCR, izvaja program integracije migrantov na Hrvaškem, ki vključuje psihosocialni program, povezovanje upravičencev s civilno družbo ter pomoč pri pridobivanju pravic, skladnih z Evropsko konvencijo o varstvu in človekovih pravicah. Poleg tega Rdeči križ Hrvaške tudi informira in svetuje migrantom za področja zdravstvenega in socialnega varstva, izobraževanja in kulture.

Fotografija 2: Strokovno usposabljanje na Hrvaškem (Foto: Arhiv GeRI)

Ministrstvo za notranje zadeve vodi in organizira delo v sprejemnih centrih za begunce. Kontinuirano sodelujejo z različnimi humanitarnimi organizacijami. Migrantom nudijo brezplačno pravno pomoč ter pomoč pri nastanitvi.

Z ogledom Sprejemnega centra za prosilce za azil Zagreb – Porin ter Kutina smo se partnerske organizacije soočile z organizacijo sprejemnega centra, ki ima kapaciteto 600 oseb. Ob obisku je bilo v centru nastanjenih 500 prosilcev za azil. V centru prosilcem za azil poleg nastanitvenih kapacitet omogočajo športne dejavnosti, kulturno udejstvovanje, zdravstveno oskrbo, izobraževalne delavnice (npr. IKT, jezik). Center posebno skrb namenja preprečevanju nasilja v centru ter sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Hrvaški zavod za zaposlovanje prosilcem za azil in upravičencem do mednarodne zaščite dodeli skrbnika, ki skupaj s prosilci izdela načrt aktivnosti. Zavod prosilcem omogoča izvedbo različnih tečajev in prekvalifikacij. Pri tem so izpostavili, da je glavna ovira pri prosilcih poznavanje hrvaškega jezika.

Hrvaško združenje delodajalcev je prostovoljno, neprofitno in neodvisno združenje delodajalcev, ki sodeluje z Zavodom za zaposlovanje in jim posreduje informacije o delodajalcih, ki iščejo zaposlitve tudi med migranti.

Hrvaški pravni center zagotavlja brezplačno pravno pomoč prosilcem za azil in upravičencem do mednarodne zaščite. Delujejo predvsem na področjih zagotavljanja pravic do zdravstvenega varstva, združitvah družin, pravic do namestitve, pravic do dela, pravic do finančne pomoči in drugo.

Društvo za psihološko pomoč s svojimi psihologi zagotavljajo prosilcem za azil in upravičencem do mednarodne zaščite psihološko pomoč. Pri tem so izpostavili, da pri izvajanju sodelujejo s prevajalci, ki govorijo jezik prosilcev oz. upravičencev. Ti prevajalci morajo biti usposobljeni za prevajanje v posebnih okoliščinah ter poznati pravila, na strokovnosti zasnovanega, razgovora.

Strokovno usposabljanje z ogledi dobrih praks v okviru programa Erasmus+ KA2 pri hrvaškem projektnem partnerju HRVATSKI CRVENI KRIŽ in ostalih strokovnih institucijah ocenjujemo kot nadvse uspešno, saj je predvsem za vse tri slovenske partnerske institucije bilo zanimivo poznavanje razmer in strokovnih pristopov dela po obravnavi migrantov in beguncev na Hrvaškem in pred vstopom v Slovenijo. Zato smo še posebej vsi slovenski partnerji težili k vzpostavljanju kontaktov za sodelovanje v primeru novega t.i. balkanskega migracijskega toka ali podobnih migracijskih dinamik. Prav tako je bilo strokovno usposabljanje tudi priložnost za izmenjavo primerov dobrih praks in strokovnih pristopov dela  s strokovnjaki s sosednje države.

Pripravila: dr. Barbara Grintal

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja