Aktivna udeležba na znanstvenem posvetu Gerontološkega društva Slovenije

Doc. dr. Barbara Grintal in doc. dr. Nikolaj Lipič sta aktivno sodelovala na znanstvenem posvetu z naslovom
»PRILAGODITVE NA TRGU DELA ZA STAREJŠE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«, ki ga je v četrtek, dne 21. oktobra 2021, ob 16.00 uri, organiziralo Gerontološko društvo Slovenije.

Tematika znanstvenega posveta je še posebej poudarila pomen nove paradigme prilagoditev na trgu dela
za starejše v Mestni občini Ljubljana v času zaostrenih družbenih, zdravstvenih in gospodarskih posledic
pandemije covida-19. Prizadevanja mestotvornih in mestoslužnih dejavnosti pod okriljem Mestne občine
Ljubljana so že dlje časa usmerjena v izboljšanje delovnih pogojev in vključevanja starejših občank in
občanov na trg dela. Vse to krepi prizadevanje Mestne občine Ljubljana za kakovostno in aktivno staranje, ki
je bistvenega pomena za vzpostavljanje okoliščin, ki vodijo v izboljšanje družbene blaginje tudi za starejše.

Spremljanje dosedanjega razvoja na področju dela in skrbi za stare jasno kaže, da le-ta seveda ni
povsem optimalen. Vsekakor pa je strateško usmerjen v prizadevanja za odpravo vseh ovir in barier, ki starejše
kakorkoli omejuje na trgu dela. Pogosto morda niso individualne percepcije občank in občanov o njihovi
vključenosti na trg dela skladne s širšimi družbenimi okoliščinami, zato je tovrstni znanstveni posvet priložnost
za identifikacijo področij, ki bi jih veljajo okrepiti v smeri prizadevanj za prilagoditve na trgu dela za starejše
v Mestni občini Ljubljana tudi v prihodnje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja