Izobraževalni program Demenca: Prevalje

Izobraževalne vsebine o demenci smo udeležencem izobraževalnega programa Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju predajali tudi v koroški statistični regiji in sicer v Domu na Fali, v Prevaljah.

V petek 16. in v soboto 17. marca 2018 je v Domu na Fali predaval tudi dr. Nikolaj Lipič o komunikaciji z osebami z demenco.

Izobraževalni programa Demenca: Maribor

Izobraževalni program “Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju” se je izvajala tudi v Podravski statistični regiji – konkretno – v Sončnem domu, Domu starostnikov, v Mariboru. Pomen socialno gerontološke obravnave oseb z demenco je predstavil dr. Nikolaj Lipič v petek 23. 3. 2018. Izvedel je tri predavanja za tri različne ciljne skupine. Udeležba na programu izobraževanja je bila zelo številčna.

Izobraževalni programa Demenca: Ilirska Bistrica

V Domu starejših občanov Ilirska Bistrica je dr. Nikolaj Lipič v petek, dne 16. 3, in v soboto, dne 17. 3, predaval o Pomenu komunikacije z osebo z demenco v okviru programa “Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju“. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, koordinira pa Socialna zbornica Slovenije. Udeležba v izobraževalnem programu je bila številčna.

Izobraževalni programa Demenca: Izlake

V okviru izobraževalnega programa “Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju“, ki ga izvaja Socialna zbornica Slovenije skupaj s konzorcijskimi partnerji iz širne Slovenije, sta v Domu starejših občanov Polde Eberl-Jamski v Izlakah predavala tudi dr. Barbara Grintal (v četrtek 25. 1. 2018) in dr. Nikolaj Lipič (v petek 26. 1. 2018). Izpostavila sta socialno gerontološke aspekte demence, ključen poudarek je bila na izboru ustreznih komunikacijskih tehnik za uspešno komunikacijo z osebami z demenco.

Izobraževalnega programa, ki se izvaja za tri različne ciljne skupine, se je udeležilo veliko udeležencev, kar kaže na izrazito potrebo po ozaveščanju o pomenu demence v slovenski družbi.

Izobraževalni program Demenca: Rakičan, Murska Sobota

Gerontološki raziskovalni inštitut sledi sodobnim družbenim in zdravstveno – socialnim izzivom, med katere spada tudi soočanje z demenco – fenomenom sodobne družbe.

Sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta dr. Nikolaj Lipič je v petek 12. 1 in soboto 13. 1. 2018, v Domu starejših Rakičan, predaval v okviru programa z naslovom “Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju”, ki ga izvaja Socialna zbornica Slovenije, skupaj s konzorcijskimi partnerji.

Izobraževanje o socialnem podjetništvu

Gerontološki raziskovalni inštitut se dokazuje tudi z izvajanjem izobraževanja s področja socialnega podjetništva.

Dean Starc s.p. je na javnem razpisu za naročnika Šolski center Nova Gorica prevzel izvedbo 51 izobraževanj s področja rabe strojne in programske opreme, inovacij, novih tehnologij, tržne ekonomije, kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva, izmenjave projektnih idej, crowfundinga, mehkih podjetniških vsebin, predstavitvenih tehnik in pripovedovanja zgodb.

Gerontološki raziskovalni inštitut je iz nabora izobraževanj prevzel izvedbo socialnega podjetništva, ki jih je izvajal dr. Peter Seljak. Izobraževanja so potekala 15., 20., 21., 22. in 23. novembra 2017 v Ljubljani (v prostorih Socialne zbornice Slovenije) in v Novi Gorici (v prostorih Šolskega Centra Nova Gorica). Izobraževanj se je udeležilo več kot 50 udeležencev, ki so izobraževanje iz vsebin socialnega podjetništva ocenili kot zelo uspešno.

Problemska konferenca

V torek 28. novembra 2017 je v Austria Trend hotelu, v Ljubljani, potekala Problemska konferenca z naslovom “PRAVICA STAREJŠIH DO ZAKONITEGA ZASTOPANJA?”. Dogodek sta organizirala Aktiv socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Socialna sekcija Gerontološkega društva Slovenije.

Na problemski situaciji so sodelovali strokovnjaki iz Direktorata za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Socialne inšpekcije, Varuha človekovih pravic, Direktorata za dolgotrajno oskrbo Ministrstva za zdravje, Društva Spominčica, Skupnosti centrov za socialno delo in Skupnosti socialnih zavodov.

Dogodka se je s strani Gerontološkega raziskovalnega inštituta udeležil tudi dr. Nikolaj Lipič.

 

Dnevi Socialne zbornice Slovenije

Dne 23. in 24. decembra 2017 so v Rimskih Termah potekali tradicionalni dnevi Socialne zbornice Slovenije. Častni pokrovitelj letošnjih dnevov Socialne zbornice Slovenije je bil predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor.

Dogodka se je s strani Gerontološkega raziskovalnega inštituta udeležil dr. Nikolaj Lipič, ki je v četrtek 23. decemtra 2017 kot predavatelj aktivno sodeloval s prispevkom “Izzivi življenjskega cikla posameznika za doseganje kakovostnega staranja” v delavnici z naslovom Demografske spremembe, medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno staranje.

V predstavitvi je avtor zaokrožil triado samega naslova delavnice in sicer odzive na soočanje z aktualnimi demografskimi spremembami in izpostavil kritični pogled na današnje razumevanje paradigme medgeneracijskega sodelovanja za doseganje kakovostnega staranja.