Začetek aktivnosti 2. skupine Socialne aktivacije

V Domžalah Gerontološki raziskovalni inštitut izvaja projekt Socialne aktivacije za območje, ki je v pristojnosti Centra za socialno delo Domžale in Centra za socialno delo Kamnik. Projekt se izvaja v obdobju 2017 – 2019. V prvem letu, natančneje v prvih enajstih mesecih, so se aktivnosti izvajale za prvo skupino. V septembru se je v projekt vključila druga skupina dvajsetih udeležencev. Projekt se v glavnini izvaja v Domu upokojencev Domžale.

V ponedeljek 3.9. smo pričeli izvajati aktivnosti za drugo skupino v projektu “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”. Projektne aktivnosti za drugo skupino bodi trajale do 31. 7. 2019. V skupini je dvajset udeležencev iz regijske enote Domžale – Kamnik. Skupina je heterogena, tako po starosti kot po izobrazbi in delovnih izkušnjah.

Skupaj z udeleženci smo stopili na pot soustvarjanja novih poklicnih izzivov, ki bodo pomenili za marsikoga nov začetek v kakovosti življenja s pomočjo mehanizma socialne aktivacije.

Vsem skupaj želimo veliko poklicne sreče, poguma, vizionarstva, inovativnosti in ustvarjalnosti! 

Saj kot pravi latinski pregovor:

“Audaces fortuna juvat” ali “Sreča daje prednost pogumnim”.

Uradni zaključek projekta Erasmus+ KA2: Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov

Dne 31. avgusta 2018 se uradno zaključuje izvajanje projekta v okviru programa Erasmus+ KA2, z naslovom “Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov”.

Dvoletni projekt je koordinirala Socialna zbornica Slovenije. v projektu sta sodelovala tudi dva slovenska partnerja in sicer Center za poklicno izobraževanje (CPI) in Gerontološki raziskovalni inštitut (GeRI). Kot tuji partnerji so sodelovali Hrvatski crveni križ, SOS Detsko selo Makedonija in Internationaler Bund e.V., IB Süd, iz Nemčije.

Projektno sodelovanje je bilo zelo uspešno, saj smo v projektu uspeli realizirati vse načrtovane projektne rezultate. Še več, v projektu smo celo s sodelovanjem presegli pričakovanja, saj smo uspeli izdelati celostni model integracije migrantov, kar je tovrstna socialna inovacija v slovenskem strokovnem okolju. Projekt je bil interdisciplinarno zasnovan in pomeni dodano vrednost v integraciji migrantov na številnih področjih družbenega delovanja in integracije migrantov: na področju socialnega in zdravstvenega varstva, na področju izobraževanja in trga dela, na področju psihosocialne pomoči in socialne integracije.

Read More

Izobraževalni program Demenca: Ljubljana

Sklepno, torej zadnje predavanje v nizu dvanajstih izvedb predavanj v okviru programa Več in še več o demenci je bilo izvedeno v Osrednjeslovenski statistični regiji, v Ljubljani. Gostitelj je bil Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija. Predavanj v vseh treh ciljnih skupinah se je udeležilo veliko udeležencev, še posebej različnih strokovnih delavcev in sodelavcev iz številnih institucij skrbi in dela s starejšimi in osebami z demenco. Socialno gerontološke aspekte demence je 15. in 16. junija 2018 predstavil dr. Nikolaj Lipič, ki je sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta.

Izobraževalni program Demenca: Črnomelj

Predzadnja izvedba, to je 11. izvedba predavanj v okviru projekta Več in še več o demenci, ki jo koordinira Socialna zbornica Slovenije, je bila izvedena v Jugovzhodni statistični regiji. Predavanja so bila izvedena v Domu starejših občanov Črnomelj in sicer 7., 8. in 9. junija 2018. Predavanje je prvi in tretji dan izvedel dr. Nikolaj Lipič, sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta. Predavanja so bila zelo dobro obiskana in udeleženci so se zelo aktivno vključevali v razpravo o izzivih demence.

To izvedbo predavanj pa je zaznamovalo močno neurje z izrazito točo, ki je uničilo ostrešje gostiteljskega doma in avtomobile številnih udeležencev. Ker so bila v mansardnih prostorih doma zaradi polomljenih strešnih oken ogrožena življenja varovancev, je večina udeležencev v prekinitvi predavanj hitro in humano pristopilo na pomoč. Potrdilo se je, da solidarnost še vedno povezuje ljudi v stiski.

Izobraževalni program Demenca: Tržič

Izobraževalni program Več in še več o demenci se je izvajal tudi v Gorenjski statistični regiji, konkretno v Domu Petra Uzarja Tržič. Program se je izvajal za udeležence vseh treh ciljnih skupin. Socialno gerontološke aspekte sta 24. in 25. maja 2018 izvajala dr. Barbara Grintal, direktorica Gerontološkega raziskovalnega inštituta, in dr. Nikolaj Lipič, sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta. Med številnimi temami sta posebno pozornost namenila komunikaciji z osebami z demenco in izzivom za večjo socialno vključenost oseb z demenco v družbeno okolje.

Izobraževalni program Demenca: Koper

Slovensko okolje je zelo dovzetno za potrebe izobraževanja soočanja z demenco. Širjenje znanja o demenci in razvoj specifičnih veščin za delo z osebami z demenco je izziv sodobnega časa. V projektu z naslovom Več in še več o demenci, ki ga izvaja Socialna zbornica Slovenije skupaj s konzorcijskimi partnerji, sodeluje tudi dr. Nikolaj Lipič, sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta, ki je predstavil socialno gerontološke aspekte demence. Predavanja je predavatelj v Obalno kraški statistični regiji izvedel v Obalnem domu upokojencev v Kopru dne 18. in 19. maja 2018. V vse tri ciljne skupine je bilo vključenih veliko zelo motiviranih udeležencev.

Vabilo na predstavitev rezultatov projekta “Celotni pristop za uspešno integracijo migrantov”

  

Spoštovane in spoštovani!

Vljudno vas vabimo na predstavitev rezultatov projekta “Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov“, ki poteka v programu Erasmus+ KA2.

Projekt koordinira Socialna zbornica Slovenije, v njem pa poleg Centra za poklicno izobraževanje RS (CPI) sodeluje tudi Gerontološki raziskovalni institut (GeRI), Hrvatski crveni križ, SOS Detsko selo Makedonija in Internationaler Bund e.V., IB Süd, iz Nemčije.

V projektu so partnerji oblikovali pet projektnih rezultatov, ki jih želimo predstaviti širši strokovni in laični javnosti:

  • v petek 25. maja 2018, ob 13.oo uri, v Domžalah, v Domu upokojencev;
  • v petek 25. maja 2018, ob 17.oo uri, v Radencih, v DOSOR-ju.

Vljudno vabljeni! 

Zaključni strokovni posvet z mednarodno udeležbo: CELOSTNI PRISTOP ZA USPEŠNO INTEGRACIJO MIGRANTOV

Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite na Zaključnem strokovnem posvetu z mednarodno udeležbo z naslovom “CELOSTNI PRISTOP ZA USPEŠNO INTEGRACIJO MIGRANTOV”, na katerem bomo vsi projektni partnerji – med katerimi je tudi Gerontološki raziskovalni inštitut – predstavili intelektualne rezultate projekta in druge učinke projektnih aktivnosti.

Pridobili boste najnovejše informacije z nekaterih, trenutno najbolj aktualnih področij integracije s področja socialnega varstva v povezavi s tujimi praksami in koncepti ter dobili vpogled v pripravo in razvoj določenih dokumentov, aktivnosti in storitev ki jih pripravljajo ter izvajajo strokovnjaki iz tujine na sorodnih področjih. Hkrati oa bo strokovni posvet v čudovitem in sproščujočem okolju Hotela Slon ponujal možnost srečanja s strokovnimi kolegi  s področja integracije migrantov iz cele Slovenije.

KDAJ? Četrtek 10. maj in petek 11. maj 2018

KJE? Hotel Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana

PROGRAM: https://www.szslo.si/erasmus-zakljucni-posvet

PRIJAVA napetra.jalsovec@szslo.si najkasneje do torka, 8.  maja 2018, do 12. ure.

KOTIZACIJA: Strokovni posvet je BREZPLAČEN, zato za udeležbo ni potrebno plačati kotizacije.

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka 7. maja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije.

VREDNOTENJE: Strokovni posvet je verificiran in točkovan z 1 točko.

KONTAKTNA OSEBA:

     Petra Jalšovec, mag. soc. del.,

     tel.: 01 292 73 16,

     faks: 01 292 73 11,

     e-pošta: petra.jalsovec@szslo.si

Izobraževalni program Demenca: Žalec

Strokovni delavci in strokovni sodelavci ter ostali udeleženci izobraževalnega programa Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanja demence v slovenskem okolju iz savinjske statistične regije so bogatejši za strokovna znanja in razvite kompetence na področju dela in skrbi za osebe z demenco.

V petek 20. aprila 2018 je v Domu Nine Pokorn – Grmovje v okviru izobraževalnega programa o komunikaciji z osebami z demenco predaval tudi dr. Nikolaj Lipič.

Izobraževalni program Demenca: Nova Gorica

V Domu upokojencev Nova Gorica je petek 13. in v soboto 14. aprila 2018 v izobraževalnem programu Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja o demenci v slovenskem okolju predaval dr. Nikolaj Lipič.

V mozaik različnih izobraževalnih vsebin o demenci je predavatelj prispeval s socialno gerontološkimi aspekti.