Sodelovanje GeRI s Socialno zbornico Slovenije: Socialni klub z naslovom »Socialna aktivacija«

Socialna zbornica Slovenije je v letu 2018 začela izvajati Socialne klube, kot obliko okrogle mize, kjer sodelujoče predavateljice in predavatelji razpravljajo o aktualnih strokovnih temah s področja socialnega varstva. Socialni klubi se odvijajo na sedežu Socialne zbornice Slovenije, osrednjemu strokovnemu združenju na področju socialnega varstva. 

Kot prvo tema socialnega kluba so v sredo 12. marca 2018 izbrali predstavitev programov in učinkov socialne aktivacije. Vodil ga je predsednik Socialne zbornice Slovenije mag. Nace Kovač. Glede na tematiko socialne aktivacije so na Socialni klub povabili tudi Gerontološki raziskovalni inštitut, kot izvajalca programa socialne aktivacije v občinah Domžale in Kamnik. Gerontološki raziskovalni inštitut je zastopala direktorica dr. Barbara Grintal, ki je predstavila konkretno delovanje programa socialne aktivacije v praksi, prednosti in izzive, s katerimi se izvajalci programa soočajo v praksi. Na Socialnem klubu so sodelovali še ga. Jana Lovšin, iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je uvodoma predstavila razvoj ideje programa socialne aktivacije, trenutno izvajanje programov ter delovanje koordinatorjev socialne aktivacije. Mag. Martina Trbanc, iz Inštituta RS za socialno varstvo, se je osredotočila na refleksijo razvoja projekta socialne aktivacije z vidika primerjave med potekom projekta in predpostavkami ter predlogi, ki so jih na Inštituta RS za socialno varstvo leta 2015 pripravili v okviru elaborata. Mag. Anja Osojnik, vršilka dolžnosti direktorice Centra za socialno delo Ljubljana, je predstavila vlogo centra za socialno delo in enotno vstopno točko, preko katerih uporabniki vstopajo v socialno aktivacijo in kasneje v programe. Ga. Sanja Belec, iz Zavoda RS za zaposlovanje, je poudarila, da ima socialna aktivacija pomembno vlogo pri naslavljanju potreb in iskanju priložnosti za dolgotrajne brezposelne osebe. Ga. Barbara Grobljar, koordinatorka socialne aktivacije, je v prispevku predstavila naloge koordinatorjev socialne aktivacije.

Po predstavitvah vseh vabljenih predavateljic se je s publiko razvila strokovna razprava o prednostih in dilemah, s katerimi se soočajo izvajalci programa socialne aktivacije in njihovi uporabniki, centri za socialno delo in uradi za delo. Kot ključno velja izpostaviti, da je bila identificirana dodana vrednost programov socialne aktivacije med uporabniki, izvajalci, zaposlovalci in ostalimi relevantnimi deležniki.

(Foto: Arhiv Socialna zbornica Slovenije)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja