Predstavitev delodajalcev v Socialni aktivaciji

V petek, dne 15. 12. 2017, so se udeležencem programa “Socialne aktivacije – priložnost za zaposlitev” predstavili prvi delodajalci. S predstavitvami smo nadaljevali tudi v ponedeljek, dne 18. 12. 2017. V naslednji tednih se bodo predstavili še ostali delodajalci, pri katerih bodo naši udeleženci dvakrat tedensko spoznavali procese dela, organiziranost in odnose v organizacijah. To bo tudi priložnost, da delodajalci spoznajo naše udeležence in njihove potenciale.

Izobraževanje o socialnem podjetništvu

Gerontološki raziskovalni inštitut se dokazuje tudi z izvajanjem izobraževanja s področja socialnega podjetništva.

Dean Starc s.p. je na javnem razpisu za naročnika Šolski center Nova Gorica prevzel izvedbo 51 izobraževanj s področja rabe strojne in programske opreme, inovacij, novih tehnologij, tržne ekonomije, kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva, izmenjave projektnih idej, crowfundinga, mehkih podjetniških vsebin, predstavitvenih tehnik in pripovedovanja zgodb.

Gerontološki raziskovalni inštitut je iz nabora izobraževanj prevzel izvedbo socialnega podjetništva, ki jih je izvajal dr. Peter Seljak. Izobraževanja so potekala 15., 20., 21., 22. in 23. novembra 2017 v Ljubljani (v prostorih Socialne zbornice Slovenije) in v Novi Gorici (v prostorih Šolskega Centra Nova Gorica). Izobraževanj se je udeležilo več kot 50 udeležencev, ki so izobraževanje iz vsebin socialnega podjetništva ocenili kot zelo uspešno.

Udeleženci Socialne aktivacije na Kariernem sejmu MojeDelo.com

V sredo 29. novembra 2017 so udeleženci Socialne aktivacije obiskali Karierni sejem v Cankarjevem domu, v Ljubljani, ki ga organizira MojeDelo.com. Na sejmu se je predstavilo 74 podjetij, med njimi tudi različne kadrovske agencije.

Udeleženci Socialne aktivacije so se glede na svoje znanje, izkušnje in želje ustavili na stojnicah različnih delodajalcev, oddali svoje prijave z življenjepisi potencialnim zaposlovalcem oziroma se pozanimali glede možnosti zaposlitve.

Udeleženci so se že pred samim sejmom prijavili na določene delavnice v okviru sejma, ki so jih zanimale in jim bodo v pomoč pri zaposlitvi. Kar nekaj od njih se je udeležilo delavnic Kul kariera Liorja Kochavy-ja in Sekumady-ja Conde, podjetniških delavnic Gea College, predstavitev poklicev v Pošti Slovenije ter Z roko v roki z delodajalci Zavoda za zaposlovanje. Udeleženci so nekatere delavnice pohvalili, do nekaterih izvajalcev delavnic pa so bili kritični zaradi njihove netransparentnosti.

Na sejmu sta udeležence spremljala dr. Barbara Grintal in dr. Peter Seljak.

 

Delovni sestanek za načrtovanje novih projektov

V sredo 5. decembra 2017 je potekal prvi delovni sestanek za načrtovanje novih projektnih idej za leto 2018. V iskanju in oblikovanju novih projektnih idej smo sodelovale tri institucije in sicer Socialna zbornica Slovenije, ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje in Gerontološki raziskovalni inštitut.

Socialno zbornico Slovenije sta zastopala generalni sekretar Vilko Kolbl, mag., in projektna koordinatorica Petra Jalšovec, mag. soc. del.. ŠENT sta zastopala izvršni direktor mag. Nace Kovač in projektni kordinator Gregor Cotič. Predstavnika Gerontološkega raziskovalnega inštituta sta bila dr. Peter Seljak in dr. Nikolaj Lipič.

 

Problemska konferenca

V torek 28. novembra 2017 je v Austria Trend hotelu, v Ljubljani, potekala Problemska konferenca z naslovom “PRAVICA STAREJŠIH DO ZAKONITEGA ZASTOPANJA?”. Dogodek sta organizirala Aktiv socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Socialna sekcija Gerontološkega društva Slovenije.

Na problemski situaciji so sodelovali strokovnjaki iz Direktorata za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Socialne inšpekcije, Varuha človekovih pravic, Direktorata za dolgotrajno oskrbo Ministrstva za zdravje, Društva Spominčica, Skupnosti centrov za socialno delo in Skupnosti socialnih zavodov.

Dogodka se je s strani Gerontološkega raziskovalnega inštituta udeležil tudi dr. Nikolaj Lipič.

 

Dnevi Socialne zbornice Slovenije

Dne 23. in 24. decembra 2017 so v Rimskih Termah potekali tradicionalni dnevi Socialne zbornice Slovenije. Častni pokrovitelj letošnjih dnevov Socialne zbornice Slovenije je bil predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor.

Dogodka se je s strani Gerontološkega raziskovalnega inštituta udeležil dr. Nikolaj Lipič, ki je v četrtek 23. decemtra 2017 kot predavatelj aktivno sodeloval s prispevkom “Izzivi življenjskega cikla posameznika za doseganje kakovostnega staranja” v delavnici z naslovom Demografske spremembe, medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno staranje.

V predstavitvi je avtor zaokrožil triado samega naslova delavnice in sicer odzive na soočanje z aktualnimi demografskimi spremembami in izpostavil kritični pogled na današnje razumevanje paradigme medgeneracijskega sodelovanja za doseganje kakovostnega staranja.

Usklajevalni projektni sestanek Erasmus+KA2

V sredo, dne 15. novembra 2017, sta se na projektnem usklajevalnem sestanku sestala projektna tima Socialne zbornice Slovenije in Gerontološkega raziskovalnega inštituta. Namen sestanka je bil uskaditi izvajanje projektnih aktivnosti v projektu “Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov”, v okviru programa Erasmus+ KA2.

S strani Socialne zbornice Slovenije sta sodelovala generalni sekretar Vilko Kolbl, mag., in projektna koordinatorica Petra Jalšovec, mag. soc. del.. Gerontološki raziskovalni inštitut sta zastopala dr. Peter Seljak in dr. Nikolaj Lipič.

Delovne aktivnosti na projektnem sestanku so bile usmerjene v usklajevanje aktivnosti za pripravo vodnika za izobraževalce oziroma trenerje, ki bodo izvajali programe izobraževanja in usposabljanja za integracijo migrantov. Program izobraževanja in usposabljanja za integracijo migrantov se bo izvajal 12. in 13. decembra 2017 na Socialni zbornici Slovenije.

Pripravil: dr. Nikolaj Lipič

 

Start projekta “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”

V ponedeljek 23. oktobra 2017 smo v prostorih Doma upokojencev Domžale pričeli z izvajanjem projekta “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”, za prvo skupino 20 udeležencev. Skupaj bomo soustvarjali nove zaposlitvene priložnosti v obdobju enajstih mesecev. Cilj projekta je, da se čim več udeležencev redno zaposli, vključi v javna dela ali vključi v programe izobraževanj in usposabljanj.
V enajstih mesecih skupnega druženja bomo v petih modulih vključevali različne pristope in metode dela. Poudarek bo na socialnem vključevanju in spoznavanju trga dela preko predstavitev različnih delodajalcev in spoznavanjem procesov dela neposredno pri delodajalcih. Izvedli bomo večje število raznovrstnih izobraževanj, predvsem v obliki delavnic, ki bodo mozaik različnih področij  – jezikovno, računalniško, podjetniško, ekonomsko, osebnostno, komunikacijsko in drugo.

Uradni začetek projekta “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”

V četrtek 30. avgusta 2017 je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Barbara Grintal, direktorica Gerontološkega raziskovalnega inštituta, podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”, ki je bil odobren na podlagi javnega razpisa izvajanja projektov dolgih programov socialne aktivacije in zaposlitvenih programov.

Projekt je namenjen vključevanju in socialni aktivaciji dolgotrajno brezposelnih oseb in prejemnikov denarne socialne pomoči s področja Domžal in Kamnika. Projekt se bo izvedel za dve skupini  in sicer skupaj v obsegu 22 mesecev. V vsaki skupini bo do 20 udeležencev, ki bodo skozi različne izobraževalne, socialne in delovne aktivnosti pridobili različne socialne, funkcionalne in delovne kompetence.

Cilj projekta je, da se udeleženci bodisi redno zaposlijo, bodisi vključijo v javna dela ali se vključijo v programe izobraževanja in usposabljanja. Izobraževanje bomo pričeli izvajati v drugi polovici meseca oktobra 2017 skupaj s projektnim partnerjem Domom upokojencev Domžale.