Okrogla miza “Dolgotrajna oskrba in kakovost življenja”

V okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je od ponedeljka 1. oktobra do srede 3. oktobra 2018 potekal v Cankarjevem domu, je Socialna zbornica Slovenije v ponedeljek 1. okrobra 2018, ob 16. uri, skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) organizirala okroglo mizo z naslovom “Dolgotrajna oskrba in kakovost življenja“.

Okroglo mizo je moderirala ga. Valerija Lekič Poljšak, predsednica Strokovnega sveta pri Socialni zbornici Slovenije in direktorica Doma starejših Črnomelj. Predstavniki Socialne zbornice Slovenije na okrogli mizi so bili mag. Milan Kranjc, upokojeni direktor Doma starejših Črnomelj, g. Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, in dr. Nikolaj Lipič, predsednik Gerontološkega društva Slovenije in sodelavec Geronološkega raziskovalnega inštituta. Predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije so bili Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše pri ZDUS, dr. Martin Toth in g. Milan Pavliha.

Dr. Nikolaj Lipič je izpostavil pomen koncepta kakovosti življenja v starosti, ki pomeni izhodišče za proces kakovostnega staranja. Poudaril je pomen in vlogo koncepta kakovosti življenja v sistemu dolgotrajne oskrbe, ki ga vzpostavljamo v Sloveniji in ki bo še posebej v pomoč in podporo vsem starostno onemoglim, invalidnim, dolgotrajno bolnim in poškodovanim ter njihovim svojcem in oskrbovalcem.

10. konferenca o demenci: ASK 2018

Na letošnji konferenci ASK 2018 – 10. konferenci o demenci, ki jo vsako leto organizira Spominčica – Alzhaimer Slovenija, sta sodelovala s predstavitvijo prispevka dr. Nikolaj Lipič v soavtorstvu z Vilkom Kolblom, mag., generalnim sekretarjem Socialne zbornice Slovenije. Konferenca je potekala 28. in 29. septembra 2018, na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

V prispevku z naslovom “Čas je za novo paradigmo izobraževanja o demenci” so bili izpostavljeni rezultati in učinki projekta “Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju“, ki ga je Socialna zbornica Slovenije skupaj s konzorcijskimi partnerji izvajala  letih 2017 in 2018. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

V program izobraževanja, ki ga je Socialna zbornica Slovebije izvajala ločeno za tri različne ciljne skupine, v vseh dvanajstih slovenskih statističnih, so bili skupno vključeni 703 udeleženci. Mozaik celostne obravnave demence v programu izobraževanja je bil definiran iz osmimi vidiki, ki so predstavljali spoj socialnega in zdravstvenega varstva.

V programu sta o socialno gerontoloških aspektih demence predavala dr. Barbara Grintal in dr. Nikolaj Lipič, oba iz Gerontološkega raziskovalnega inštituta.

1. oktober: Mednarodni dan starejših

Vsak dan si moramo prizadevati, da ljudi okrog nas, v okolju, kjer delamo in živimo, opazimo in jim namenimo prijazen pozdrav, stisk roke, izmenjamo besedo ali dve ter jim pomagamo na poti njihovega življenja…

To velja še posebej za starejše ljudi, ki so pogosto družbeno spregledani in marginalizirani. Tudi zato je Generalna skupščina Združenih narodov 1. oktober opredelila kot Mednarodni dan starejših.

Tudi na Gerontološkem raziskovalnem inštitutu so starejši, njihove potrebe in pravice v ospredju našega strokovnega, znanstvenega in raziskovalnega prizadevanja – in to ne samo 1. oktobra, ampak skozi celotno leto.

 

Zaključek aktivnosti 1. skupine v okviru projekta Socialna aktivacija

Gerontološki raziskovalni inštitut izvaja v obdobju 2017 – 2019 projekt Socialne aktivacije za območje Domžal in Kamnika. Projekt, ki poteka pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se izvaja za dve ciljni skupini. V septembru 2018 so se zaključile aktivnosti 1. skupine v okviru Socialne aktivacije.

V četrtek 20. 9. 2018 smo imeli zaključno srečanje prve skupine v projektu “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”. Načrtovane aktivnosti in delovna druženja s prvo skupino je trajalo enajst mesec. V projekt je v prvo skupino na začetku bilo vključenih dvajset udeležencev. Od dvajsetih udeležencev na začetku jih je na koncu ob zaključku v skupini ostalo le še osem. Ostali udeleženci so našli nove poklicne poti in govorimo o t.i.  “izhodih” (zaposlitev, javna dela, izobraževanje, osebni razlogi). Tudi preostalih osem udeležencev še vedno karierno spremljamo in jim pomagamo v soočanju s poklicnimi izzivi.

Izvedbo načrtovanih aktivnosti prve skupine v okviru Socialne aktivacije lahko opravičeno označimo kot uspešno, saj smo presegli kriterije načrtovanih “izhodov” in uspešno zaključili vse aktivnosti. To izražajo tudi udeleženci.

Posebna zahvala za uspešnost izvedbe projekta prve skupine Socialne aktivacije gre zatorej vsem udeležencem, socialnim partnerjem in podjetjem, predavateljem in izvajalcem programa!

Zahvala je namenja tudi prizadevnima socialnima koordinatorjema na Centru za socialno delo Domžale in Kamnik ter mag. Nataši Zalokar, direktorici Doma upokojencev Domžale, ki nas prijazno gosti v času izvedbe projekta.

Slavnostni zaključek projekta Demenca

Slavnostni zaključek projekta “Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju”, ki ga je koordinirala Socialna zbornica Slovenije skupaj s konzorcijskimi partnerji, je bil v petek 14. septembra 2018. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Dogodek je potekal v Izobraževalnem centru Socialne zbornice Slovenije. Slavnostna govornica je bila ga. Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev in domov za starejše, ki so gostili predavanja. Prav tako so bili na dogodek povabljeni vsi predavatelji.

Vsem predavateljicam in predavateljem so se iskreno zahvalili in podelili posebne zahvale in darila. Iz Gerontološkega raziskovalnega inštituta sta pohvalo za sodelovanje v projektu prejela dr. Barbara Grintal in dr. Nikolaj Lipič. Predavala sta o socialno gerontoloških aspektih demence.

Ob tej priložnosti je Socialna zbornica Slovenije postala tudi “Demenci prijazna točka”. Po besedah ge. Štefanije L. Zlobec, predsednice Spominčice – Alzhaimer Slovenija, je to že 55. demenci prijazna točka.

Začetek aktivnosti 2. skupine Socialne aktivacije

V Domžalah Gerontološki raziskovalni inštitut izvaja projekt Socialne aktivacije za območje, ki je v pristojnosti Centra za socialno delo Domžale in Centra za socialno delo Kamnik. Projekt se izvaja v obdobju 2017 – 2019. V prvem letu, natančneje v prvih enajstih mesecih, so se aktivnosti izvajale za prvo skupino. V septembru se je v projekt vključila druga skupina dvajsetih udeležencev. Projekt se v glavnini izvaja v Domu upokojencev Domžale.

V ponedeljek 3.9. smo pričeli izvajati aktivnosti za drugo skupino v projektu “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”. Projektne aktivnosti za drugo skupino bodi trajale do 31. 7. 2019. V skupini je dvajset udeležencev iz regijske enote Domžale – Kamnik. Skupina je heterogena, tako po starosti kot po izobrazbi in delovnih izkušnjah.

Skupaj z udeleženci smo stopili na pot soustvarjanja novih poklicnih izzivov, ki bodo pomenili za marsikoga nov začetek v kakovosti življenja s pomočjo mehanizma socialne aktivacije.

Vsem skupaj želimo veliko poklicne sreče, poguma, vizionarstva, inovativnosti in ustvarjalnosti! 

Saj kot pravi latinski pregovor:

“Audaces fortuna juvat” ali “Sreča daje prednost pogumnim”.

Uradni zaključek projekta Erasmus+ KA2: Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov

Dne 31. avgusta 2018 se uradno zaključuje izvajanje projekta v okviru programa Erasmus+ KA2, z naslovom “Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov”.

Dvoletni projekt je koordinirala Socialna zbornica Slovenije. v projektu sta sodelovala tudi dva slovenska partnerja in sicer Center za poklicno izobraževanje (CPI) in Gerontološki raziskovalni inštitut (GeRI). Kot tuji partnerji so sodelovali Hrvatski crveni križ, SOS Detsko selo Makedonija in Internationaler Bund e.V., IB Süd, iz Nemčije.

Projektno sodelovanje je bilo zelo uspešno, saj smo v projektu uspeli realizirati vse načrtovane projektne rezultate. Še več, v projektu smo celo s sodelovanjem presegli pričakovanja, saj smo uspeli izdelati celostni model integracije migrantov, kar je tovrstna socialna inovacija v slovenskem strokovnem okolju. Projekt je bil interdisciplinarno zasnovan in pomeni dodano vrednost v integraciji migrantov na številnih področjih družbenega delovanja in integracije migrantov: na področju socialnega in zdravstvenega varstva, na področju izobraževanja in trga dela, na področju psihosocialne pomoči in socialne integracije.

Read More

Izobraževalni program Demenca: Ljubljana

Sklepno, torej zadnje predavanje v nizu dvanajstih izvedb predavanj v okviru programa Več in še več o demenci je bilo izvedeno v Osrednjeslovenski statistični regiji, v Ljubljani. Gostitelj je bil Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija. Predavanj v vseh treh ciljnih skupinah se je udeležilo veliko udeležencev, še posebej različnih strokovnih delavcev in sodelavcev iz številnih institucij skrbi in dela s starejšimi in osebami z demenco. Socialno gerontološke aspekte demence je 15. in 16. junija 2018 predstavil dr. Nikolaj Lipič, ki je sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta.

Izobraževalni program Demenca: Črnomelj

Predzadnja izvedba, to je 11. izvedba predavanj v okviru projekta Več in še več o demenci, ki jo koordinira Socialna zbornica Slovenije, je bila izvedena v Jugovzhodni statistični regiji. Predavanja so bila izvedena v Domu starejših občanov Črnomelj in sicer 7., 8. in 9. junija 2018. Predavanje je prvi in tretji dan izvedel dr. Nikolaj Lipič, sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta. Predavanja so bila zelo dobro obiskana in udeleženci so se zelo aktivno vključevali v razpravo o izzivih demence.

To izvedbo predavanj pa je zaznamovalo močno neurje z izrazito točo, ki je uničilo ostrešje gostiteljskega doma in avtomobile številnih udeležencev. Ker so bila v mansardnih prostorih doma zaradi polomljenih strešnih oken ogrožena življenja varovancev, je večina udeležencev v prekinitvi predavanj hitro in humano pristopilo na pomoč. Potrdilo se je, da solidarnost še vedno povezuje ljudi v stiski.

Izobraževalni program Demenca: Tržič

Izobraževalni program Več in še več o demenci se je izvajal tudi v Gorenjski statistični regiji, konkretno v Domu Petra Uzarja Tržič. Program se je izvajal za udeležence vseh treh ciljnih skupin. Socialno gerontološke aspekte sta 24. in 25. maja 2018 izvajala dr. Barbara Grintal, direktorica Gerontološkega raziskovalnega inštituta, in dr. Nikolaj Lipič, sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta. Med številnimi temami sta posebno pozornost namenila komunikaciji z osebami z demenco in izzivom za večjo socialno vključenost oseb z demenco v družbeno okolje.