Gerontološki raziskovalni inštitut – Gerontological Research Institute

Gerontološki raziskovalni inštitut si bo tudi v letu 2018 prizadeval za uresničevanje vizije, ki je usmerjena v odličnost raziskovanja in projektnega dela na področju gerontologije in drugih družbenih ved.

Vodilna projekta, ki ju izvajamo, sta:

  1. Socialna aktivacija: projekt izvajamo na območju občin Domžale in Kamnik

2. Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov: program Erasmus+ KA2 – ZAKLJUČEN PROJEKT