Skupina za samopomoč

Projekt se je izvajal od maja do oktobra 2020.

Namen skupine za samopomoč je pripraviti starejše ljudi na upokojitev, pri njih ter pri mladih upokojencih pomagati prepoznati vlogo v družbi, povečati njihovo socialno mrežo in jih spodbuditi za prostovoljsko delo. Z vsem tem pa izboljšati njihovo kakovost življenja.

Cilji:

  • Starejši ljudje, ki se pripravljajo na upokojitev in mladi upokojenci, bodo preko druženja, pogovarjanja, deljenja izkušenj in občutkov, ko se pripravljajo na upokojitev oz. ko so se upokojili, širili svojo socialo mrežo ter razumeli svojo vlogo v družbi tudi po upokojitvi. S tem se bo izboljšala tudi njihova kakovost življenja.
  • Starejše ljudi, ki se pripravljajo na upokojitev in mlade upokojence, se bo spodbudilo, da se bodo kot prostovoljci vključili v različne institucije na območju občine Domžale in s tem pripomogli k kakovostnejšemu delovanju institucij ter okrepili občutek pripadnosti družbi, občutek pomembnosti in koristnosti za delovanje občine Domžale. S tem se bo izboljšala tudi njihova kakovost življenja.